PL EN
PL EN

Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się o technologiach rozwijanych przez Nevomo

O NEVOMO

Nevomo rozwija nową generację Kolei Dużych Nevomo rozwija nową generację Kolei Dużych Prędkości, opartych o lewitację magnetyczną, silnik liniowy i autonomiczne systemy sterowania, które mogą być kompatybilne z wersją próżniową (hyperloop). Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która może stopniowo wdrażać rozwiązania inspirowane technologią hyperloop zaprojektowane jako ulepszenie dla branży kolejowej.
Zespół Hyper Poland powstał w 2015 roku, a spółka została założona w 2017 roku. W 2020 roku nazwa spółki została zmieniona na NEVOMO.
Nevomo nie jest w żaden sposób powiązany z Elonem Muskiem i SpaceX. Elon Musk był twórcą współczesnej koncepcji hyperloop, ale nasza firma tylko częściowo inspiruje się tym pomysłem. Jednak część zespołu miała okazję go poznać podczas finałów konkursów SpaceX Hyperloop Pod Competition w USA, w których nasz zespół studencki znalazł się dwukrotnie.

MAGRAIL

System MagRail jest unikalną, technologią kolei magnetycznej, poruszającej się na istniejących torach kolejowych z prędkością 300 km/h - 550 km/h. To hybrydowe rozwiązanie pozwala na funkcjonowanie zarówno pojazdów magnetycznych jak i konwencjonalnych pociągów na tych samych liniach. Nasz ostatni etap – kolej próżniowa (hyperloop) będzie wymagał nowej, dedykowanej infrastruktury a pojazdy będą poruszać się z prędkością do 1200 km/h. Tutaj zostaną wykorzystane podsystemy przetestowane w pierwszych dwóch generacjach.
Nasze rozwiązanie polega na uzupełnieniu istniejących torów o silnik liniowy zainstalowany pomiędzy istniejącymi szynami oraz o płyty lewitacyjne montowane po bokach toru. Silnik liniowy ma postać trzeciej szyny zamontowanej w osi toru i będzie służyć do napędu oraz hamowania pojazdów. Płyty lewitacyjne będą służyć do unoszenia pojazdu nad powierzchnią oraz stabilizacji bocznej pojazdu. Co do istniejących rozwiązań kolei magnetycznej, oba przedstawione rozwiązania (Transrapid oraz JR Maglev) wymagają długotrwałego procesu budowy zupełnie nowej, kosztownej infrastruktury. Są także systemami aktywnymi, co oznacza, że do uzyskania lewitacji niezbędne jest bezpośrednie dostarczenie energii do elektromagnesów zarówno w pojeździe jak i w torze. Nasz system jest pasywny - lewitacja jest efektem ruchu pojazdu. Pociąg przy pewnej prędkości samoistnie zacznie "odpychać się" od toru.
Większa prędkość operacyjna, przepustowość i elastyczność
Zwiększona prędkość transportu ładunków stwarza niespotykane dotąd możliwości przewozu towarów po liniach kolejowych z dostawą między punktami dystrybucji nawet tego samego dnia. Rozwój szybkiego transportu może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych, w których technologia może zmodernizować przestarzałą infrastrukturę kolejową przy optymalnych nakładach finansowych.
Zwiększenie udziału kolei w przewozach
Przywrócenie konkurencyjności istniejących linii kolejowych poprzez modernizację istniejącej infrastruktury konwencjonalnej do standardu kolei dużych prędkości i wysokiej częstotliwości przejazdów, doprowadzi do przejęcia znacznej części przewozów towarowych z transportu drogowego i lotniczego. Obecnie transport drogowy stanowi 75% rynku. Większy udział towarowych przewozów kolejowych to lepsza sytuacja makroekonomiczna i rozwiązanie dla europejskiego wzrostu transportu, gdyż kolej ma 12x niższe koszty zewnętrzne dla społeczeństwa niż transport drogowy.
Ekologia i zdrowie
Zmniejszone wykorzystanie samochodowych pojazdów ciężkich, przekłada się na obniżenie zanieczyszczenia powietrza, szczególnie CO2, redukcję hałasu, mniejsze zatłoczenie dróg i mniejszą liczbę wypadków. Skutkuje to wyższą jakością życia oraz zmniejszeniem zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Zakładając, że 30% obecnego rynku przewozów drogowych przejmie kolej, unikniemy 1 miliona dodatkowych ciężarówek na drodze i wygenerujemy zysk gospodarczy w wysokości 100 miliardów euro z powodu niższych kosztów zewnętrznych. Unikniemy również emisji 290 milion ton CO2 i 45 000 przedwczesnych ofiar śmiertelnych do 2030 r (https://www.railfreightforward.eu/sites/default/files/usercontent/white_paper-30by2030-150dpi6.pdf
Budowa pojazdu i pierwszego pełnoskalowego toru testowego w Nowej Sarzynie została zakończona. Pierwsze testy systemu odbyły się w marcu 2023.
Firma Nevomo nawiązała współpracę z Rete Ferroviaria Italiana, spółką należąca do grupy Ferrovie dello Stato Italiane odpowiedzialną za zarządzanie włoską infrastrukturą kolejową. W ramach umowy o współpracy (MoU) firmy dokonają analizy włoskiej sieci kolejowej pod kątem technicznej i ekonomicznej wykonalności wdrożenia MagRail na wybranych trasach, a także akceleracji technologii w celu ułatwienia jej integracji z konwencjonalnym systemem kolejowym. Równolegle do tych działań spółki będą wspólnie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej potrzebne na sfinansowanie pilotażowego wdrożenia MagRail na pełnoskalowym torze testowym należącym do RFI w Bolonii San Donato. Będzie to ostatni etap testów, który poprzedzi procesy certyfikacji i homologacji niezbędne do komercyjnego wdrożenia technologii.

HYPERLOOP

Hyperloop to innowacyjny system magnetycznej kolei próżniowej. To zupełnie nowa technologia, która wykorzystuje zalety zarówno kolei, jak i samolotu. To, co go wyróżnia, to praca w środowisku próżniowym, duża prędkość przemieszczania się pojazdu (do 1200 km/h) oraz brak kontaktu pojazdu z podłożem podczas ruchu.