PL EN
PL EN

Magnetyczna Kolej Hybrydowa: LM

Projekt zakłada stworzenie elementów systemów napędu i zawieszenia dla pojazdów i infrastruktury liniowej Magnetycznej Kolei Hybrydowej (MKH) oraz docelowo Kolei Nisko-Ciśnieniowej (KNC, zwanej w wersji oryginalnej Hyperloop). Na potrzeby Magnetycznej Kolei Hybrydowej zostaną wykonane badania elementów integrujących tor magnetyczny z konwencjonalnym torem kolejowym oraz rozjazdu hybrydowego. W ramach projektu wybudowany zostanie tor testowy i prototyp pojazdu rzeczywistych rozmiarów otwartej kolei magnetycznej. System zawieszenia stosowany przez Hyper Poland, będzie opierał się na pasywnej lewitacji magnetycznej, która pozwoli na zwiększenie prędkości przy jednoczesnej minimalizacji kosztów operacyjnych. Elektryczny silnik liniowy zastosowany do napędu umożliwi osiąganie wysokich prędkości (ok. 300 km/h dla MKH i ok. 600 km/h dla KNC w istniejących korytarzach oraz powyżej 1000 km/h dla KNC na nowych trasach). Przedmiotem badań będzie napęd i zawieszenie jako układ dwóch współpracujących ze sobą obiektów. Wdrożenie wyników Projektu będzie dotyczyć systemu MKH do przewozu towarów, a później pasażerów na odcinkach do 300 km. Obejmować będzie instalację opracowanego produktu tj. napędu i zawieszenia magnetycznego w pojazdach przeznaczonych do transportu towarów oraz doposażenie istniejącej infrastruktury torowiska kolejowego w tor magnetyczny, z zastosowaniem specjalnych integratorów (nakładek na podkłady kolejowe).

Nazwa beneficjenta:
Nevomo LM SA
Nazwa programu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu:
"Opracowanie technologii napędu liniowego oraz magnetycznego systemu lewitacji i stabilizacji typu EDS do Magnetycznej Kolei Hybrydowej oraz Kolei Nisko-Ciśnieniowej"
Wartość projektu:
21 045 671,53 PLN
Wartość dofinansowania:
16 482 193,98 PLN
Okres realizacji:
od 2019-08-01 do 2022-01-31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka