PL EN
PL EN

Aktualności

Co słychać w Nevomo?

Hyper Poland współtworzy politykę transportową hyperloopa w UE

17.02.2020

W zeszłym tygodniu w Brukseli zapadła kluczowa decyzja dla wprowadzenia technologii hyperloop w Europie. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powołały Wspólny Komitet Techniczny (Joint Technical Committee - JTC 20), dzięki czemu możliwe będzie stworzenie jednolitego systemu ultraszybkiego transportu na terenie całego kontynentu.

Celem JTC 20 będzie przygotowanie wspólnej metodologii pracy nad technologią hyperloop i jej spójnej struktury. Zagwarantuje to pełną zgodność działań we wszystkich krajach i najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Europie.

JTC 20 będzie funkcjonował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).

Wspólny Komitet Techniczny powstał dzięki współpracy firm, które wcześniej stworzyły konsorcjum opracowujące międzynarodowe standardy w zakresie technologii hyperloop. W jego skład wchodzą: Hardt Hyperloop (Holandia), Hyper Poland (Polska), TransPod (Kanada - z biurami we Francji i Włoszech) oraz Zeleros (Hiszpania).

Dlaczego powstał JTC 20?

W związku ze stałym rozwojem branży hyperloop i rosnącą liczbą firm podejmujących działania nad rozwiązaniami w tej dziedzinie, istniałoby ryzyko wypracowania szeregu rozbieżnych koncepcji i planów dotyczących spraw technologicznych i operacyjnych. To zaś mogłoby prowadzić do powstania niespójnych rozwiązań na polu infrastruktury, taboru czy kontroli ruchu. W efekcie transport pomiędzy poszczególnymi krajami, korzystającymi z niekompatybilnych systemów, zostałby utrudniony, a jego koszty by wzrosły.

Powstanie JTC 20 pozwoli na uniknięcie tego typu problemów dzięki opracowaniu wspólnych standardów i metod działania.

Powołanie Komitetu było pomysłem dwóch krajowych organizacji zajmujących się kwestiami standaryzacji: UNE z Hiszpanii i NEN z Holandii.

Struktura JTC 20

JTC 20 będzie się składał z grup roboczych pracujących nad poszczególnymi elementami technologii hyperloop: od pojazdu, przez infrastrukturę, po protokoły komunikacyjne. Członkami grup będą przedstawiciele firm rozwijających technologię hyperloop, reprezentanci organizacji ds. standaryzacji i eksperci branżowi.

Ze strony polskiej w prace włączy się Polski Komitet Normalizacyjny reprezentowany przez dr inż. Marka Pawlika - wiodącego eksperta ds. interoperacyjności systemów kolejowych (na co dzień związanego z Instytutem Kolejnictwa).

JTC 20 to nie tylko grupy robocze

Ośrodki badawcze, skoncentrowane na pracach nad technologią hyperloop, powstają obecnie w Polsce, Hiszpanii, Holandii i we Francji. Zaczną działać w ciągu najbliższych lat. Do ich zadań i celów będzie należała praca nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami oraz testowanie i zatwierdzanie standardów przygotowywanych przez JTC 20. Rekomendacje ośrodków będą następnie przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej jako propozycje legislacyjne.

Czym są hyperloop i magrail

Hyperloop to super szybki, bezpieczny i energooszczędny środek transportu ludzi i towarów. Dzięki zastosowaniu lewitacji magnetycznej oraz niskociśnieniowych tuneli próżniowych autonomiczne pojazdy będą mogły poruszać się z prędkością do 1200 km/h, czyli szybciej niż tradycyjna kolej, a nawet niż samoloty. Dzięki stworzeniu jednolitych standardów w tym obszarze hyperloop będzie odpowiedzią na wyzwania, przed którymi stoi Europa, a którymi są stabilny wzrost gospodarczy, równowaga społeczna i zrównoważony rozwój.

Magrail to pierwszy etap wdrażania hyperloop według innowacyjnej koncepcji Hyper Poland. Zakłada ona zainstalowanie silnika liniowego i wykorzystanie pasywnej lewitacji magnetycznej na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Dzięki temu możliwe będzie radykalne zwiększenie parametrów eksploatacyjnych, przy zachowaniu najwyższych parametrów bezpieczeństwa - bez konieczności kosztownego wytyczania nowych szlaków komunikacyjnych czy zmiany geometrii istniejących linii. W kolejnych etapach możliwa będzie budowa tuneli próżniowych na liniach wykorzystujących technologię magrail i tym samym zbliżenie do “pełnej” technologii hyperloop.

Hyper Poland - polityka transportowa hyperloop w Unii Europejskiej powrót

Pozostałe artykuły

Technologia pasywnej lewitacji magnetycznej opracowana przez Nevomo uznana za kluczową dla szybkiej poprawy europejskiej sieci transportu dalekobieżnego

thumbnail_image003.jpg

Nevomo nawiązało współpracę z PJ Motion i TÜV Rheinland w celu homologacji i oceny MagRail Booster: pierwszej na świecie technologii do modernizacji taboru kolejowego umożliwiającej ich autonomiczną eksploatację

Nevomo (6).png

Nevomo prezentuje MagRail Booster na Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO

21_7.jpg