PL EN
PL EN

Mechaniczny silnik liniowy: LIM

Projekt przewiduje opracowanie technologii napędu liniowego w układzie z zasilaną częścią silnika znajdującą się po stronie pojazdu, który będzie wspomagającym napędem dla klasycznych pojazdów szynowych. Zakres prac przewidziany w ramach projektu:

  • Walidacja na stanowisku laboratoryjnym wyników analitycznych oraz numerycznych będących efektem serii analiz elektromagnetycznych, napędowych oraz konstrukcyjnych
  • Projekt konstrukcyjny silnika i określenie jego parametrów elektrycznych podczas jego pracy i ruchu pojazdu
  • Zbudowanie demonstratora rozwiązania oraz testy opracowanej technologii

Nazwa beneficjenta:
Nevomo LIM sp. z o.o.
Tytuł projektu:
„Proof of Concept (PoC) dla projektu elektromagnetycznego oraz wstępnego projektu mechanicznego silnika liniowego z częścią aktywną znajdującą się na pojeździe”
Wartość projektu:
1 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
880 000,00 PLN
Okres realizacji:
od 2022-04-01 do 2023-03-31

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa