PL EN
PL EN

Przemienniki częstotliwości i algorytmy sterowania napędami liniowymi: PE

Projekt przewiduje realizację prac badawczych w zakresie konstrukcji przemienników częstotliwości i algorytmów sterowania napędami liniowymi w celu stworzenia wydajnego i oszczędnego systemu do zasilania bardzo długich odcinków silników liniowych dla pojazdów magnetycznych. Opracowywane w ramach projektu rozwiązanie opiera się na pięciu głównych aspektach:

  • Synchronizacja przekształtników między sekcjami w celu zachowania stałości siły ciągu
  • Opracowanie sterowania nadrzędnego przekształtnikami sekcyjnymi, które odpowiada za kontrolę pracy układu napędowego w kontekście globalnego układu sterowania ruchem
  • Opracowanie sterowników zestawów przekształtnikowych dostosowanych do pracy w konfiguracji wielosekcyjnej
  • Opracowanie infrastruktury (sprzętowej i programowej) komunikacji pomiędzy poszczególnymi zestawami przekształtnikowymi oraz między zestawami przekształtnikowymi a sterownikiem nadrzędnym
  • Opracowanie konstrukcji i oprogramowania łączników sekcyjnych

Nazwa beneficjenta:
Nevomo PE sp. z o.o.
Tytuł projektu:
„Przekształtnikowy układ zasilania ze sterowaniem wielosekcyjnego liniowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi”
Wartość projektu:
1 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania:
880 000,00 PLN
Okres realizacji:
od 2021-04-01 do 2022-04-30

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa