PL
PL EN
Pobierz wstępne studium wykonalności technologii magrail nevomo

Aktualności

EUROPA ZBLIŻA SIĘ DO HYPERLOOPA DZIĘKI PIERWSZEJ UMOWIE BRANŻOWEJ Z KLUCZOWYM STOWARZYSZENIEM KOLEJOWYM

06.10.2021

Nevomo oraz sześciu innych największych graczy w branży hyperloop i Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (EIM) podpisali umowę, której celem jest wspieranie integracji systemów hyperloop i kolei oraz wymiana informacji i najlepszych praktyk w celu ułatwienia współpracy i wydajności systemów mobilności przyszłości. Dzięki tej współpracy zarządcy infrastruktury kolejowej, członkowie EIM i firmy hyperloop będą mogli uczyć się od siebie i identyfikować potencjalne czynniki stymulujące innowacyjność. Poza Nevomo, firmy hyperloopowe to: Hardt, HyperloopTT, Swisspod Technologies, TransPod, Virgin Hyperloop i Zeleros.
Gorm Frimannslund, prezes EIM, oświadczył, że „hyperloop może odegrać kluczową rolę w przejściu na zrównoważony, bezpieczny, intermodalny transport w Europie, zgodnie z zasadami Zielonego Ładu i funduszu naprawczego UE. Zarządcy infrastruktury kolejowej mogą wnieść swoje doświadczenie i wiedzę, aby ułatwić integrację systemów hyperloop z istniejącymi systemami kolejowymi w całej Europie. Dzięki tej umowie torujemy drogę do zbadania obiecujących multimodalnych, wydajnych rozwiązań w zakresie transportu infrastruktury z korzyścią dla obywateli Europy i gospodarki”.

-"Podjęcie tematu współpracy z topową organizacją zrzeszającą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej jest dla nas kolejnym, po umowie o współpracy z włoskim zarządcą Rete Ferroviaria Italiana, dowodem na słuszność naszej strategii zmierzającej do budowy przyszłych rozwiązań dla transportu wspólnie z sektorem kolejowym. Zainteresowanie wiodących europejskich zarządców infrastruktury technologią hyperloop to świetna wiadomość i doskonała okazja do przybliżenia założeń technologii magrail jako etapowego podejścia do przyszłościowych systemów transportu próżniowego." - mówi Michał Litwin, Dyrektor sa. Strategii w Nevomo.
Firmy hyperloop sygnatariusze tej Umowy uważają, że „ta nowa współpraca z EIM toruje drogę do lepszego połączenia obu środków transportu. Będzie również wspierać hyperloop, aby stał się komplementarnym ekosystemem transportowym w interesie klientów towarowych i pasażerów."

O EIM, Stowarzyszeniu Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej: www.eimrail.org

hyperloop powrót

Pozostałe artykuły

BIM FOR INNOVATION AWARD

BIM

SPACEX HYPERLOOP POD COMPETITION II

Dane techniczne

HYPERLOOP ONE GLOBAL CHALLENGE

Route